Özdal Kompost İnş. Gıda Tar. San. Tic. A.Ş. Korkuteli Antalya

Tehlikeli Madde Güvenliği

Birleşmiş milletler avrupa ekonomi komisyonu nezdinde 1957 tarihinde cenevre’de hazırlanmış ve 1968’de yürürlüğe girmiş uluslararası bir anlaşmadır. 2015 itibariyle 48 ülkenin taraf olduğu anlaşma tehlikeli malların karayollarında taşınmasına dair düzenlemeler getirir.

Türkiye; 22 şubat 2010 tarihinde anlaşmayı imzalamış, 2015 itibariyle de gerekli düzenlemeleri ve yaptırımları getirerek uygulamaya başlamıştır.

Adr, tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir. bu yönerge taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler.

her işletme, tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı atar.

temmuz 2015 itibariyle tehlikeli madde taşımacılığı ve bununla ilgili işlemleri yapan tüm kurum ve kuruluşlar en az bir tane tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek zorundadır.